Huisregels & algemene voorwaarden

EPICX Zomerfestival @Monkey Town Den Haag

Huisregels

Toegang en deelname
Toegang tot het EPICX Zomerfestival is uitsluitend mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
Kinderen moeten te allen tijde worden begeleid worden door een volwassene en blijven onder hun toezicht. Deelname aan het EPICX zomerfestival is op eigen risico.

Veiligheid
Veiligheid staat voorop bij het EPICX zomerfestival. Alle deelnemers zijn verplicht om de veiligheidsregels en aanwijzingen van het personeel op te volgen. Het is verboden om te duwen, trekken, duiken of ruw gedrag te vertonen op het EPICX zomerfestival. Ook is het verboden om de attracties en speeltoestellen onjuist te gebruiken. Respecteer de veiligheid en het welzijn van andere bezoekers te allen tijde.

Camera’s
Wij maken u erop attent dat op het hele festival terrein en in Monkey Town en Air park one veiligheidscamera’s zijn geplaatst om te waken over uw en onze eigendommen alsmede veiligheid.

Tijdens het EPICX zomerfestival kunnen foto’s en video worden gemaakt voor promotiedoeleinden. Door deel te nemen aan het festival, stemmen begeleiders/ouders ermee in dat foto’s of video’s waar hun kinderen opstaan, kunnen gebruikt voor markering– en promotiedoeleinden. Zonder verdere toestemming of compensatie. Geef bij binnenkomst al aan als u hier expliciet niet aan deel wilt nemen.

Personeel
Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde worden opgevolgd. Hiermee is uw eigen belang en dat van de medebezoekers gediend. EPICX zomerfestival heft het recht bezoekers aan te spreken op vervelen d of gevaarlijk gedrag en de toegang te ontzeggen.

Kleding
Kinderen dienen geschikte kleding te dragen te dragen voor het EPICX zomerfestival, zoals waterkleding. Het is verboden om met schoenen, bril, sieraden of scherpe voorwerpen de attracties te betreden. Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn is het dragen van een zwemluier verplicht.

Uit veiligheidsoverwegingen en uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan om zonder shirt en of broek in het speeltoestel van Monkey Town en op het Air park te spelen. Ook is het dragen van sokken in Monkey Town en Air parke one verplicht.

Eten en drinken
Het meenemen en nuttigen van eigen meegebrachte consumpties is niet toegestaan. Eten en drinken op de attracties en in Monkey Town en Air park one mag ook niet, eet en drink bij de zitplaatsen.

Dieren
Dieren zijn op het gehele zomer festival terrein en in Monkey Town en Air park one niet toegestaan.

Voertuigen
Het gebruik van een voertuig op het festivalterrein en in Monkey Town en Air park one , anders dan een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen is niet toegestaan.

Afval
Afval dient in de aanwezige vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

Roken
Er is een aangewezen rookplek naast het festivalterrein. Buiten deze plek is het niet toegestaan om de roken op het EPICX zomerfestival. Dit geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten en vaporizers.

Uitingen van geweld
Moedwillige vernielingen dan wel vernielingen van onze eigendommen of die van andere gasten, wangedrag, verbaal of fysiek geweld dan wel ongewenst gedrag naar bezoekers en onze medewerkers wordt niet geaccepteerd. Een ieder die zich aan deze feiten schuldig maakt, zal toegang worden geweigerd, dan wel verwijderd worden  van ons festival. Ook het inschakelen van de politie behoort tot de mogelijkheden.

Wapenbezit e.d./verdovende middelen
Het bezit en het dragen van wapens, steekwapens, boksbeugels, aanverwante artikelen en voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, dan wel verdovende middelen zijn ten strengste verboden. Onze medewerkers zijn bevoegd deze in beslag te nemen en aangifte bij de politie te doen.

Aansprakelijkheid
EPICX zomerfestival is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van bezoekers.

Klachten
Klachten zullen adequaat worden afgehandeld als ze direct bij het EPICX zomerfestival worden gemeld.

Algemene voorwaarden

Hieronder kan je onze algemene voorwaarden downloaden welke wij voor het EPICX Zomerfestival hanteren

Kinderfeestje den haag

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 👇🏼

En maak kans op mooie prijzen!

🔐 Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw informatie wordt alleen gebruikt voor het sturen van onze nieuwsbrieven. Je kunt je maar 1x inschrijven per e-mail adres. Extra inschrijvingen met hetzelfde e-mailadres worden niet toegelaten.